ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις /  9ο Έτος Φθινοπωρινές Ημέρες Παθολογίας “Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια”
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 15 - 16 Σεπτεμβρίου 2017
Τόπος: Divani Palace, Λάρισα
Διοργανωτής: Ινστιτούτο Εσωτερικής Παθολογίας και Ηπατολογίας, Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Ερευνητικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πληροφορίες: Conferre SA - info@conferre.gr - www.conferre.gr
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS