ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Ευρωπαϊκά - Διεθνή / Αναφορές
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Αναφορές
 • Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Comité Permanent des Médecins Européens, Μάλτα 4-6/4/2019
  16/04/2019
 • Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από συνδιάσκεψη Conseil Européen des Ordres des Médecins (C.E.O.M.)/Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων, Μαδρίτη, 29-30/11/2018
  10/12/2018
 • Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Comité Permanent des Médecins Européens (C.P.M.E.), Γενεύη, 9-10/11/2018
  16/11/2018
 • Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Union Européenne des Médecins Spécialistes (U.E.M.S.), Μαρακές, 27-28/4/2018
  26/07/2018
 • Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από συνδιάσκεψη Conseil Européen des Ordres des Médecins (C.E.O.M.)/Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων
  09/07/2018
 • Αναφορά από τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της CPME, Βρυξέλλες, 23-3-2018
  27/03/2018
 • Αναφορά συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής της CPME, Βρυξέλλες 25/1/2018
  28/02/2018


  Αναφορά από τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της CPME,
  Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2018


 • Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνδιάσκεψη του Conseil Européen des Ordres des Médecins (CEOM)/ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Ιατρικών Συλλόγων, Παρίσι, 7-8/12/2017
  21/12/2017
 • Αναφορά Εκπροσώπων ΠΙΣ από τις συνεδριάσεις της Comité Permanent des Médecins Européens (C.P.M.E.), Βρυξέλλες, 24-25/11/2017
  06/12/2017

  Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Comité Permanent des Médecins Européens (C.P.M.E.), Βρυξέλλες, 24-25/11/2017
 • Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνδιάσκεψη του Conseil Européen des Ordres des Médecins (CEOM)/ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Ιατρικών Συλλόγων, Μόντενα Ιταλίας, 22 – 23 Ιουνίου 2017
  30/06/2017
 • Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου της Comité Permanent des Médecins Européens (C.P.M.E.)_Βίλνιους, Λιθουανία, 7-8/4/2017
  12/04/2017
  images/site/100/1598_large/anafora_apo_cpme_vilnius_7_8-4-2017__1_.pdf
 • Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνδιάσκεψη του CEOM, Παρίσι, 1-2/12/2016
  19/12/2016
 • Αναφορά εκπροσώπου Π.Ι.Σ. από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του World Medical Association (W.M.A.), Ταϊπέι, Ταϊβάν, 19-22/10/2016
  27/11/2016
 • Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου της Comité Permanent des Médecins Européens (C.P.M.E.) – Μόνιμη Επιτροπή των Ευρωπαίων Ιατρών, Τελ-Αβίβ, 17-19/11/2016»
  27/11/2016
 • Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της U.E.M.S., Βρυξέλλες, 21-22/10/2016
  21/10/2016
 • Αναφορά από τη συνδιάσκεψη των Ευρωπαϊκών Ιατρικών Συλλόγων (CEOM) στην Coimbra Πορτογαλίας 3 & 4 Ιουνίου 2016
  18/06/2016 Αναφορά από τη συνδιάσκεψη των Ευρωπαϊκών Ιατρικών Συλλόγων (ceom) στην Coimbra Πορτογαλίας 3 & 4 Ιουνίου 2016
 • Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της U.E.M.S. Βαρσοβία 16-17 Οκτωβρίου 2015.
  22/12/2015
 • Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνεδρίαση του CEOM, Σαν Ρέμο Ιταλίας, 26-28/11/2015
  08/12/2015
 • ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΟΔΟΥ CPME ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
  09/11/2015
 • «Αναφορά των Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη Συνεδρίαση του CONSEIL EUROPÉEN DES ORDRES DES MÉDECINS (CEOM)/ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ», Λουξεμβούργο, 11 - 12 Ιουνίου 2015.
  07/07/2015
 • «Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από την Κοινή Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσ/κών Ιατρών (A.E.M.H.) – Ευρωπαίων Νέων Ιατρών (E.J.D.) – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Έμμισθων Ιατρών (F.E.M.S.)»
  01/07/2015
 • Εθνική Αναφορά Π.Ι.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσοκομειακών Ιατρών (Α.Ε.Μ.Η.), Βιέννη, 8 – 9/5/2015
  04/06/2015
 • Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων Ιατρών (U.E.M.S.), Βρυξέλλες, 10 – 11/4/2015.
  03/06/2015
 • 4. Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τις συνεδριάσεις της Μόνιμης Επιτροπής των Ευρωπαίων Ιατρών (C.P.M.E.), Βουδαπέστη, 14-15/11/2014
  21/11/2014
 • Αναφορά Εκπροσώπου Π.Ι.Σ στη Συνεδρίαση UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES (UEMS), Γρανάδα, 17 και 18 Οκτωβρίου 2014
  23/10/2014
 • Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ASSOCIATION EUROPÉENNE DES MÉDECINS DES HÔPITAUX (AEMH)/ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, Στοχόλμη, 30-31/5/2014
  01/07/2014
 • Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη Συνδιάσκεψη για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς Υγείας (Εuropean Reference Networks), υπό τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βρυξέλλες, 23/6/2014
  01/07/2014
 • Αναφορά Εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ASSOCIATION EUROPÉENNE DES MÉDECINS DES HÔPITAUX (AEMH)/ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ,
  01/07/2014
 • ΔΗΛΩΣΗ του CONSEIL EUROPÉEN DES ORDRES DES MÉDECINS (CEOM)/ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ σχετικά με την ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ
  01/07/2014
 • 3. Αναφορά εκπροσώπων Π.Ι.Σ. από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Ιατρικών Συλλόγων (CEOM), Μπάρι, 13/6/2014
  21/06/2014
 • Ανά σελίδα
  2 σελίδες: 1, 2
  ΑΙΤΗΣΕΙΣ
  © pis.gr, All Rights reserved.
  powered by GoDigital CMS