ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Νομοθεσία / Γνωμοδοτήσεις
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Γνωμοδοτήσεις
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ για αίτημα σύγκλησης γενικής Συνέλευσης ΠΙΣ
  12/06/2019
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 29-5-2019 - Λειτουργία Π.Ι.Σ. και εκλογική διαδικασία
  31/05/2019
 • ΓΝΜΔ 1545- Σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης στην ίδια εταιρεία Π.Φ.Υ. ξεχωριστών βεβαιώσεων λειτουργίας για την λειτουργία δύο ξεχωριστών ιατρείων στον ίδιο χώρο.
  01/11/2017
 • ΓΝΜΔ 1541/6.10.2017 Σχετικά με την άδεια διακίνησης διαγνωστικών δειγμάτων που είναι υποχρεωμένα να εκδώσουν τα διαγνωστικά εργαστήρια σε περίπτωση που διακινούν βιολογικά υλικά.
  13/10/2017
 • ΓΝΔ 1522- Σχετικά με τα ιατρικά πιστοποιητικά θανάτου
  11/07/2017
 • ΓΝΔ 1526- Επιτρέπεται να αμείβεται γιατρός για ενημερωτικές συναντήσεις που αφορούν σε ιατρικά θέματα;
  11/07/2017
 • ΓΝΜΔ 1523-Σχετικά με τη βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν
  11/07/2017
 • ΓΝΔ 1521- Έχει δικαίωμα Ιατρικός Σύλλογος να αποδεχθεί χορηγία ή δωρεά;
  14/06/2017
 • ΓΝΔ 1517- Επιτρέπεται να ορισθεί επιστημονικά υπεύθυνος σε περισσότερους από δύο φορείς παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, ακόμη και αν εμπίπτουν οι φορείς αυτοί στην αρμοδιότητα περισσότερων του ενός Ιατρικών Συλλόγων;
  30/05/2017
 • ΓΝΜΔ 1511- Σχετικά με αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου λειτουργίας Οφθαλμολογικού Ιατρείου εντός του Εργαστηρίου Οπτικής και Όρασης του Πανεπιστημίου Κρήτης
  25/05/2017
 • ΓΝΜΔ 1514- Ερώτημα του ΙΣ Ευβοίας σχετικά με την ημερομηνία συμπλήρωσης του έτους συνταξιοδότησης
  25/05/2017
 • ΓΝΔ 1506- Έχουν δικαίωμα οι Ιατρκοί Σύλλογοι να ασκούν τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους σε φορείς ΠΦΥ;
  29/04/2017
 • ΓΝΔ 1504- Έχουν δικαίωμα ψήφου οι ιατροί που είναι σε διακανονισμό για χρέη προς τον Ιατρικό Σύλλογο;
  28/04/2017
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1499- Τι προβλέπει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την αδειοδότηση Δημοτικού ιατρείου
  27/03/2017
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1500 - Αναδρομική εγγραφή σε Ιατρικό Σύλλογο δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτή
  27/03/2017
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1495: Ενημέρωση του κοινού για τους γιατρούς που εκτελούν νομίμως υπερηχογραφήματα
  14/03/2017
 • ΓΝΜΔ 1455- νομικό καθεστώς που διέπει τη σύσταση και λειτουργία Ιατρικών Συνεταιρισμών (Φυσικών Προσώπων) της ίδιας Ειδικότητας ή διαφορετικών Ειδικοτήτων
  26/02/2017
 • ΓΝΜΔ 1441- Μπορεί να αδειοδοτηθεί και να λειτουργεί ιατρείο σε ξενοδοχειακή μονάδα;
  25/02/2017
 • ΓΝΜΔ 1440- Αναδρομική διαγραφή Μελών που εργάζονται στο εξωτερικό & απαλλαγή από την εισφορά Μέλους που βρίσκεται σε «προσωρινή παύση»
  24/02/2017
 • ΓΝΜΔ 1434- Περί αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ασκεί έλεγχο στους Ιατρικούς Συλλόγους
  22/02/2017
 • Γνωμοδότηση 1487- Τι προβλέπει η νομοθεσία σε περίπτωση που δε λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρικού Συλλόγου
  24/01/2017
 • ΓΝΜΔ 1429-Σχετικά με διετή άσκηση ειδικότητας για τους επιστημονικά υπεύθυνους των νομικών προσώπων-εταιρειών, διαγνωστικών εργαστηρίων, οριζομένων με ΥΔ στην αναγγελία χορήγησης Βεβαίωσης άδειας λειτουργίας τους.
  07/11/2016
 • ΓΝΜΔ 1430-Περί "Σφραγίδας Χάγης" και λοιπών εγγράφων πιστοποίησης
  07/11/2016
 • ΓΝΜΔ1425-Σχετικά με το αν ιδιωτική ψυχιατρική κλινική κάτω των 60 κλινών υποχρεούται να συνεργάζεται με μικροβιολογικό εργαστήριο
  07/11/2016
 • ΓΝΜΔ1426-Σχετικά με ιατρική ετήσια εισφορά
  07/11/2016
 • ΓΝΜΔ 1423-Δυνατότητα ή μη πραγματοποιήσεως ιατρικών πράξεων από ιατρούς, μέλη Δ.Ε.Π., πλήρους και μερικής απασχόλησης, εντός ιδιωτικών κλινικών.
  03/11/2016
 • ΓΝΜΔ1424- Σχετικά με πολυιατρεία ΠΦΥ χωρις εργαστήρια εαν δικαιούνται να εχουν ασθενοφορο
  03/11/2016
 • ΓΝΜΔ 1427-Άδεια λειτουργίας ιατρείων και Διαγνωστικών κέντρων καθως και καθορισμος παραβόλων και ετήσιας συνδρομής σε Ι.Σ
  02/11/2016
 • Τροποποίηαη άδειας λειτουργίας Πολυιατρείου
  31/10/2016
 • ΓΜΔ 1448- Είναι ο ΠΙΣ και οι Ιατρικοί Σύλλογοι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων;
  18/08/2016
 • Ανά σελίδα
  5 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5
  ΑΙΤΗΣΕΙΣ
  © pis.gr, All Rights reserved.
  powered by GoDigital CMS