ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Νομοθεσία / Γνωμοδοτήσεις
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Γνωμοδοτήσεις
 • ΓΝΜΔ 1511- Σχετικά με αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου λειτουργίας Οφθαλμολογικού Ιατρείου εντός του Εργαστηρίου Οπτικής και Όρασης του Πανεπιστημίου Κρήτης
  25/05/2017
 • ΓΝΜΔ 1514- Ερώτημα του ΙΣ Ευβοίας σχετικά με την ημερομηνία συμπλήρωσης του έτους συνταξιοδότησης
  25/05/2017
 • ΓΝΔ 1506- Έχουν δικαίωμα οι Ιατρκοί Σύλλογοι να ασκούν τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους σε φορείς ΠΦΥ;
  29/04/2017
 • ΓΝΔ 1504- Έχουν δικαίωμα ψήφου οι ιατροί που είναι σε διακανονισμό για χρέη προς τον Ιατρικό Σύλλογο;
  28/04/2017
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1499- Τι προβλέπει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την αδειοδότηση Δημοτικού ιατρείου
  27/03/2017
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1500- Αναδρομική εγγραφή σε Ιατρικό Σύλλογο δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτή
  27/03/2017
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1495: Ενημέρωση του κοινού για τους γιατρούς που εκτελούν νομίμως υπερηχογραφήματα
  14/03/2017
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1492: Σχετικά με την αναπλήρωση Προέδρου ή μέλους ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου
  11/03/2017
 • ΓΝΜΔ 1455- νομικό καθεστώς που διέπει τη σύσταση και λειτουργία Ιατρικών Συνεταιρισμών (Φυσικών Προσώπων) της ίδιας Ειδικότητας ή διαφορετικών Ειδικοτήτων
  26/02/2017
 • ΓΝΜΔ 1441- Μπορεί να αδειοδοτηθεί και να λειτουργεί ιατρείο σε ξενοδοχειακή μονάδα;
  25/02/2017
 • ΓΝΜΔ 1440- Αναδρομική διαγραφή Μελών που εργάζονται στο εξωτερικό & απαλλαγή από την εισφορά Μέλους που βρίσκεται σε «προσωρινή παύση»
  24/02/2017
 • ΓΝΜΔ 1434- Περί αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ασκεί έλεγχο στους Ιατρικούς Συλλόγους
  22/02/2017
 • Γνωμοδότηση 1487- Τι προβλέπει η νομοθεσία σε περίπτωση που δε λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρικού Συλλόγου
  24/01/2017
 • ΓΝΜΔ 1429-Σχετικά με διετή άσκηση ειδικότητας για τους επιστημονικά υπεύθυνους των νομικών προσώπων-εταιρειών, διαγνωστικών εργαστηρίων, οριζομένων με ΥΔ στην αναγγελία χορήγησης Βεβαίωσης άδειας λειτουργίας τους.
  07/11/2016
 • ΓΝΜΔ 1430-Περί "Σφραγίδας Χάγης" και λοιπών εγγράφων πιστοποίησης
  07/11/2016
 • ΓΝΜΔ1425-Σχετικά με το αν ιδιωτική ψυχιατρική κλινική κάτω των 60 κλινών υποχρεούται να συνεργάζεται με μικροβιολογικό εργαστήριο
  07/11/2016
 • ΓΝΜΔ1426-Σχετικά με ιατρική ετήσια εισφορά
  07/11/2016
 • ΓΝΜΔ 1423-Δυνατότητα ή μη πραγματοποιήσεως ιατρικών πράξεων από ιατρούς, μέλη Δ.Ε.Π., πλήρους και μερικής απασχόλησης, εντός ιδιωτικών κλινικών.
  03/11/2016
 • ΓΝΜΔ1424- Σχετικά με πολυιατρεία ΠΦΥ χωρις εργαστήρια εαν δικαιούνται να εχουν ασθενοφορο
  03/11/2016
 • ΓΝΜΔ 1427-Άδεια λειτουργίας ιατρείων και Διαγνωστικών κέντρων καθως και καθορισμος παραβόλων και ετήσιας συνδρομής σε Ι.Σ
  02/11/2016
 • Τροποποίηαη άδειας λειτουργίας Πολυιατρείου
  31/10/2016
 • Σxετικά με τον ορισμό ειδικής - ξεχωριστής αμοιβής στις άδειες νέων ιατρείων για τους ιατρούς που δεν είναι μέλη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και οι οποίοι λειτουργούν ιατρεία μία έως δύο φορές την εβδομάδα και εάν είναι στην διακριτική ευχέρεια του
  01/05/2016
 • Σχετικά με «Ιατρικές πράξεις που εκτελούν ιατρικές ειδικότητες»
  01/05/2016
 • Σχετικά με αίτημα Μητρόπολης άδειας λειτουργίας Κοινωνικών Ιατρείων ή Δημοτικών Ιατρείων
  01/05/2016
 • Σχετικά με αίτημα της περιφέρειας για υποβολή προϋπολογισμού, υπολογιστικών φύλλων καθώς επίσης και μπλοκ αποδείξεων συνδρομής των μελών συλλόγου για θεώρηση
  01/05/2016
 • Σχετικά με Γενικούς Ιατρούς Ειδικευομένους και Αγροτικά μέλη Συλλόγου αν είναι υποχρεωμένοι εκτός πρωινού ωραρίου τις καθημερινές, Σαββατο, Κυριακή και Αργίες και εφόσον δεν βρίσκονται σε εφημερία, να παρίστανται σε εκδηλώσεις (αθλητικές, αιμοδοσίας
  01/05/2016
 • Σχετικά με ενέργειες κατόπιν κοινοποιήσεων εγγράφων από την Εισαγγελία για ποινικές διώξεις ιατρών μελών Ιατρικού Συλλόγου
  01/05/2016
 • Σχετικά με έντυπο εργαστηρίου το οποίο διανέμεται σε ασφαλισμένους για δωρεάν εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων
  01/05/2016
 • Σχετικά με θεώρηση γνωματεύσεων για το γνήσιο της υπογραφής των ιατρών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Σύλλογο με υποκατάστημα στο Νομό του
  01/05/2016
 • Σχετικά με καταγγελία ιατρών προς σύλλογο για κοινοποίηση ψευδούς και αναληθούς εγγράφου καθώς και αίτημα άμεσης ακύρωσης του προϋπολογισμού και των εκλογών
  01/05/2016
 • Ανά σελίδα
  5 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5  Τεύχος 2016

       

  © pis.gr, All Rights reserved.
  powered by GoDigital CMS