ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Νομοθεσία / Γνωμοδοτήσεις
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Γνωμοδοτήσεις
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ για αίτημα σύγκλησης γενικής Συνέλευσης ΠΙΣ
  12/06/2019
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 29-5-2019 - Λειτουργία Π.Ι.Σ. και εκλογική διαδικασία
  31/05/2019
 • ΓΝΜΔ 1545- Σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης στην ίδια εταιρεία Π.Φ.Υ. ξεχωριστών βεβαιώσεων λειτουργίας για την λειτουργία δύο ξεχωριστών ιατρείων στον ίδιο χώρο.
  01/11/2017
 • ΓΝΜΔ 1541/6.10.2017 Σχετικά με την άδεια διακίνησης διαγνωστικών δειγμάτων που είναι υποχρεωμένα να εκδώσουν τα διαγνωστικά εργαστήρια σε περίπτωση που διακινούν βιολογικά υλικά.
  13/10/2017
 • ΓΝΔ 1522- Σχετικά με τα ιατρικά πιστοποιητικά θανάτου
  11/07/2017
 • ΓΝΔ 1526- Επιτρέπεται να αμείβεται γιατρός για ενημερωτικές συναντήσεις που αφορούν σε ιατρικά θέματα;
  11/07/2017
 • ΓΝΜΔ 1523-Σχετικά με τη βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν
  11/07/2017
 • ΓΝΔ 1521- Έχει δικαίωμα Ιατρικός Σύλλογος να αποδεχθεί χορηγία ή δωρεά;
  14/06/2017
 • ΓΝΔ 1517- Επιτρέπεται να ορισθεί επιστημονικά υπεύθυνος σε περισσότερους από δύο φορείς παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, ακόμη και αν εμπίπτουν οι φορείς αυτοί στην αρμοδιότητα περισσότερων του ενός Ιατρικών Συλλόγων;
  30/05/2017
 • ΓΝΜΔ 1511- Σχετικά με αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου λειτουργίας Οφθαλμολογικού Ιατρείου εντός του Εργαστηρίου Οπτικής και Όρασης του Πανεπιστημίου Κρήτης
  25/05/2017
 • ΓΝΜΔ 1514- Ερώτημα του ΙΣ Ευβοίας σχετικά με την ημερομηνία συμπλήρωσης του έτους συνταξιοδότησης
  25/05/2017
 • ΓΝΔ 1506- Έχουν δικαίωμα οι Ιατρκοί Σύλλογοι να ασκούν τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους σε φορείς ΠΦΥ;
  29/04/2017
 • ΓΝΔ 1504- Έχουν δικαίωμα ψήφου οι ιατροί που είναι σε διακανονισμό για χρέη προς τον Ιατρικό Σύλλογο;
  28/04/2017
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1499- Τι προβλέπει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την αδειοδότηση Δημοτικού ιατρείου
  27/03/2017
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1500 - Αναδρομική εγγραφή σε Ιατρικό Σύλλογο δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτή
  27/03/2017
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1495: Ενημέρωση του κοινού για τους γιατρούς που εκτελούν νομίμως υπερηχογραφήματα
  14/03/2017
 • ΓΝΜΔ 1455- νομικό καθεστώς που διέπει τη σύσταση και λειτουργία Ιατρικών Συνεταιρισμών (Φυσικών Προσώπων) της ίδιας Ειδικότητας ή διαφορετικών Ειδικοτήτων
  26/02/2017
 • ΓΝΜΔ 1441- Μπορεί να αδειοδοτηθεί και να λειτουργεί ιατρείο σε ξενοδοχειακή μονάδα;
  25/02/2017
 • ΓΝΜΔ 1440- Αναδρομική διαγραφή Μελών που εργάζονται στο εξωτερικό & απαλλαγή από την εισφορά Μέλους που βρίσκεται σε «προσωρινή παύση»
  24/02/2017
 • ΓΝΜΔ 1434- Περί αρμοδιότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ασκεί έλεγχο στους Ιατρικούς Συλλόγους
  22/02/2017
 • Γνωμοδότηση 1487- Τι προβλέπει η νομοθεσία σε περίπτωση που δε λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρικού Συλλόγου
  24/01/2017
 • ΓΝΜΔ 1429-Σχετικά με διετή άσκηση ειδικότητας για τους επιστημονικά υπεύθυνους των νομικών προσώπων-εταιρειών, διαγνωστικών εργαστηρίων, οριζομένων με ΥΔ στην αναγγελία χορήγησης Βεβαίωσης άδειας λειτουργίας τους.
  07/11/2016
 • ΓΝΜΔ 1430-Περί "Σφραγίδας Χάγης" και λοιπών εγγράφων πιστοποίησης
  07/11/2016
 • ΓΝΜΔ1425-Σχετικά με το αν ιδιωτική ψυχιατρική κλινική κάτω των 60 κλινών υποχρεούται να συνεργάζεται με μικροβιολογικό εργαστήριο
  07/11/2016
 • ΓΝΜΔ1426-Σχετικά με ιατρική ετήσια εισφορά
  07/11/2016
 • ΓΝΜΔ 1423-Δυνατότητα ή μη πραγματοποιήσεως ιατρικών πράξεων από ιατρούς, μέλη Δ.Ε.Π., πλήρους και μερικής απασχόλησης, εντός ιδιωτικών κλινικών.
  03/11/2016
 • ΓΝΜΔ1424- Σχετικά με πολυιατρεία ΠΦΥ χωρις εργαστήρια εαν δικαιούνται να εχουν ασθενοφορο
  03/11/2016
 • ΓΝΜΔ 1427-Άδεια λειτουργίας ιατρείων και Διαγνωστικών κέντρων καθως και καθορισμος παραβόλων και ετήσιας συνδρομής σε Ι.Σ
  02/11/2016
 • Τροποποίηαη άδειας λειτουργίας Πολυιατρείου
  31/10/2016
 • ΓΜΔ 1448- Είναι ο ΠΙΣ και οι Ιατρικοί Σύλλογοι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων;
  18/08/2016
 • Σxετικά με τον ορισμό ειδικής - ξεχωριστής αμοιβής στις άδειες νέων ιατρείων για τους ιατρούς που δεν είναι μέλη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και οι οποίοι λειτουργούν ιατρεία μία έως δύο φορές την εβδομάδα και εάν είναι στην διακριτική ευχέρεια του
  01/05/2016
 • Σχετικά με «Ιατρικές πράξεις που εκτελούν ιατρικές ειδικότητες»
  01/05/2016
 • Σχετικά με αίτημα Μητρόπολης άδειας λειτουργίας Κοινωνικών Ιατρείων ή Δημοτικών Ιατρείων
  01/05/2016
 • Σχετικά με αίτημα της περιφέρειας για υποβολή προϋπολογισμού, υπολογιστικών φύλλων καθώς επίσης και μπλοκ αποδείξεων συνδρομής των μελών συλλόγου για θεώρηση
  01/05/2016
 • Σχετικά με Γενικούς Ιατρούς Ειδικευομένους και Αγροτικά μέλη Συλλόγου αν είναι υποχρεωμένοι εκτός πρωινού ωραρίου τις καθημερινές, Σαββατο, Κυριακή και Αργίες και εφόσον δεν βρίσκονται σε εφημερία, να παρίστανται σε εκδηλώσεις (αθλητικές, αιμοδοσίας
  01/05/2016
 • Σχετικά με ενέργειες κατόπιν κοινοποιήσεων εγγράφων από την Εισαγγελία για ποινικές διώξεις ιατρών μελών Ιατρικού Συλλόγου
  01/05/2016
 • Σχετικά με έντυπο εργαστηρίου το οποίο διανέμεται σε ασφαλισμένους για δωρεάν εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων
  01/05/2016
 • Σχετικά με θεώρηση γνωματεύσεων για το γνήσιο της υπογραφής των ιατρών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Σύλλογο με υποκατάστημα στο Νομό του
  01/05/2016
 • Σχετικά με καταγγελία ιατρών προς σύλλογο για κοινοποίηση ψευδούς και αναληθούς εγγράφου καθώς και αίτημα άμεσης ακύρωσης του προϋπολογισμού και των εκλογών
  01/05/2016
 • Σχετικά με σε ιατρό που κατέθεσε αίτηση συστέγασης του ιατρείου τουτης, με ήδη αδειοδοτημένο πολυϊατρείο
  01/05/2016
 • Σχετικά με τη διακομιδή διασωληνωμένων ασθενών από Εντατικολόγους κατά τη διάρκεια της Εφημερίας
  01/05/2016
 • Σχετικά με τη λειτουργία μονάδων ΠΦΥ σε μη συνεχόμενους χώρους και συγκεκριμένα τη λειτουργία ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου απεικονίσεων, με νομική μορφή σε δύο μη συνεχόμενους χώρους μέσα στο ίδιο κτίριο
  01/05/2016
 • Σχετικά με τη λειτουργία ιατρείου σε διαμέρισμα, χωρίς να απαιτείται πρώτα να γίνει αλλαγή χρήσης σε επαγγελματική στέγη
  01/05/2016
 • Σχετικά με τη νομιμοποίηση γενικών ιατρών να συνοδεύουν διακομιζόμενο βαρέως πάσχοντα ή διασωληνωμένο ασθενή, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα συνοδείας αναισθησιολόγου ή γενικά εξαιρούνται από ανάλογες διακομιδές
  01/05/2016
 • Σχετικά με τη σύσταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και με τις συμπληρωματικές εκλογές για την αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών που παραιτήθηκαν
  01/05/2016
 • Σχετικά με την αδειοδότηση ιατρείων εναλλακτικής Ιατρικής (ομοιοπαθητική, βελονισμός, χειροπρακτική κτλ).
  01/05/2016
 • Σχετικά με την επίσχεση εργασία ιατρών
  01/05/2016
 • Σχετικά με την μη ύπαρξη ειδικού Ιατρού Εργασίας στα όρια νομού
  01/05/2016
 • Σχετικά με την σύσταση ή συμμετοχή σε Ιατρικές Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας οποιοσδήποτε νομικής μορφής από πανεπιστημιακούς ιατρούς
  01/05/2016
 • Σχετικά με την ύπαρξη νομοθεσίας η οποία να υποχρεώνει τα μέλη των Συλλόγων τα οποία διαιρούν πέραν του ενός ιατρείου εντός ή εκτός νομού να ενημερώνουν τους Συλλόγους για τις ώρες λειτουργίας και φυσικής παρουσίας τους στα ιατρεία τους
  01/05/2016
 • Σχετικά με την υποχρέωση διετούς άσκησης ειδικότητας ως προϋπόθεση για ορισμό επιστημονικά υπευθύνου σε ιατρικές εταιρείες
  01/05/2016
 • Σχετικά με την υποχρέωση ή μη εγγραφής στα μητρώα Ιατρικού Συλλόγου ιατρών - ειδικευόμενων που υπηρετούν σε Γενικό Νοσοκομείο νομού
  01/05/2016
 • Σχετικά με τις αδειοδοτήσεις παλαιών ιατρείων πριν το ΠΔ. 84/2011
  01/05/2016
 • Σχετικά με τις ακριβείς αρμοδιότητες, υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα των ειδικευομενων ιατρών στο ΕΣΥ
  01/05/2016
 • Σχετικά με τις νόμιμες ενέργειες μελών προκειμένου να μην παραγραφούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΠΑΔ (νυν ΕΟΠΥΥ) και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων (ΕΤΑΑ - ΙΚΑ - ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ - ΤΑΥΤΕΚΩ - ΟΑΕΕ κ.α.)
  01/05/2016
 • Σχετικά με τις πινακίδες ιατρείων
  01/05/2016
 • Σχετικά με το αν έχει καταργηθεί ή αν μπορεί να χρησιμοποιείται νόμιμα ακόμα (και υπό ποιες προϋποθέσεις) η "Ιιδιότητα Γενικής Ιατρικής"
  01/05/2016
 • Σχετικά με το αν μπορεί ιατρός του ΕΣΥ που έχει τεθεί σε αργία με δικαστική απόφαση για αμέλεια, από το Υπουργείο Υγείας να εργαστεί ως ιδιώτης ιατρός μέχρι να περατωθεί ο χρόνος της ποινής της αργίας που του έχει επιβληθεί
  01/05/2016
 • Σχετικά με το αν τα καταστήματα κράτησης υπάγονται στις ΥΠΕ από πλευράς Υγειονομικής κάλυψης ή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
  01/05/2016
 • Σχετικά με το άνοιγμα εταιρείας που λειτουργεί Πολυϊατρείο δεύτερου ιατρείου, με τον ίδιο επιστημονικά υπεύθυνο
  01/05/2016
 • Σχετικά με το εάν είναι νόμιμο να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Γενικό Νοσοκομείο ιατροί, ελεύθεροι επαγγελματίες με απόδειξη παροχής υπηρεσιών, λόγω έλλειψης ειδικών ιατρών
  01/05/2016
 • Σχετικά με το νομικό καθεστώς που ισχύει για τα μηχανήματα LASER, που χρησιμοποιούνται από τους γενικούς χειρουργούς
  01/05/2016
 • Σχετικά με το νόμο και τις ιατρικές ειδικότητες που δικαιούνται να χορηγούν πιστοποιητικά υγείας προς τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, ώστε οι πολίτες να μπορούν να εκδώσουν ή να ανανεώσουν άδειες οπλοκατοχής
  01/05/2016
 • Σχετικά με τον ορισμό ετήσιου χρηματικού ποσού για κάθε ιατρό μέλος άλλου Ιατρικού Συλλόγου
  01/05/2016
 • 1367/25.6.2015
  27/07/2015
 • 1368/25.6.2015
  27/07/2015
 • 1369/30.6.2015
  27/07/2015
 • 1370/30.6.2015
  27/07/2015
 • 1371/30.6.2015
  27/07/2015
 • ΓΝΜΔ 1364/19.6.2015
  27/07/2015
 • ΓΝΜΔ 1365/19.6.2015
  27/07/2015
 • ΓΝΜΔ 1366/25.6.2015
  27/07/2015
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1231 - περι εργασιας ιατρών ΕΣΥ στην αλλοδαπή
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1232 - περί εγγραφών σε Ιατρικούς Συλλόγους
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1233 - περί φυσικής παρουσίας επιστημονικά υπευθυνων εργαστηρίων
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1235 - περί συστέγασης ιατρών
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1236 - περί δυνατότητας χειρουργικών πράξεων σε μονάδες ΠΦΥ
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1238 - περί εκδοσης συνταγών απο μη πιστοποιημένους γιατρούς ΕΟΠΥΥ
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1246 - περί συστέγασης ειδικοτήτων ιατρών
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1247 - περί δημιουργίας εκλογικού τμήματος εκτός έδρας Ιατρικού Συλλόγου
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1251 - περί ασκησεως επαγγέλματος και λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1225 - περί προστασίας της υγείας και της ζωής αθλητών σε ερασιτεχνικά παιχνίδια
  13/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1226- περί καταγγελίας για πλαστογραφια υπογραφής ιατρού
  13/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1227 - περί νόμιμης λειτουργίας Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά απο συνταξιοδοτηση και μετάθεση
  13/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1228 - περί λειτουργίας προέδρου ΔΣ ΙΣ ως πειθαρχικό όργανο, περί παραβόλου καταγγελιών και δικαιώματος αυτεπάγγελτης ενέργειας συλλόγου
  13/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1229 - περί εργασίας ιατρού ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτική εταιρεία
  13/01/2014
 • ΓΝΩΜΔΟΤΗΣΗ 1220 - περί συστέγασης ιατρού ειδικότητας και εταιρείας ΕΠΕ που παρέχει υπηρεσίες ΠΦΥ
  08/11/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1221 - περί παραβόλου καταγγελιών (50 ευρώ)
  08/11/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1218 - περί αδειας λειτουργίας ιατρειου
  01/10/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1217 - περι ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
  24/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1136 - περί αναγνωρησης σπουδών εξωτερικου
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1149 - περί συμμετοχής εν ενεργεία στρατιωτικών ιατρών σε ιατρικές εταιρειες
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1150 - περί παροχής αδειών ασκησεως επαγγέλματος
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1154 - περί διαφήμισης κλινικης
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1155 - περί ιατρών αλλων Ιατρικών Συλλόγων
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1157 - περί ομοιοπαθητικής
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1203- περί ονομασίας ιατρείου
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1207 - περί ιατρών ίδιας ειδικότητας σε ιατρειο και αλλου Ιατρικού Συλλόγου
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1208 - περί διαφήμισης και παρουσίας ιαρών στα ΜΜΕ
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1209 - περί συνύπαρξης ιατρών ίδιας ειδικότητας σε ιατρείο
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1210 - περί χορήγησης έγκρισης κατ'εξαίρεση για δωρέαν άσκηση ελευθεροεπαγγελματία στο ΕΣΥ
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1212 - περί παροχής στοιχείων προσωπικών δεδομένων απο Ιατρικό Σύλλογο
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1213 -περι αιτημα διαγραφής ιατρου απο Ιατρικό Συλλογο
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1214 - περί χρησιμοποίησης τιτλου περαν της ειδικότητας
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1411- περί λειτουργίας ιατρικής ΕΠΕ
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1511- περί χορηγησης εγγράφων Ιατρικού Συλλόγου σε ιατρό για άλλον ιατρό
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 2011 - περί μη εγγραφής ιατρου σε Ιατρικο Συλλογο
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 599- περί ταυτόχρονης εγγραφής σε δύο Ιατρικούς Συλλόγους
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 680- περί αρμοδιότητας χορήγησης αδειας λειτουργίας ιατρείου
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 791-περί ασκησης αιτήσεως αναίρεσης προς τον εισαγγελέα
  03/09/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Υπουργείου Υγείας περί συνύπαρξης ιατρών ιδιας ειδικότητας σε ιατρείο
  01/08/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1204 - περί λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων αποκλειστικά κατά την θερινή περίοδο
  26/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1177 - περί συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας
  22/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1178 - περί αρμοδιοτήτων επιμελητών Α' και Β' ΕΣΥ
  22/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1181 - περί εγγραφής κ συνδρομης σε πολλούς Ι.Σ, ελάχιστης αμοιβής ιατρών, ελευθεροεπαγγελματιών
  22/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1183 - περί πειθαρχικών διαδικασιών
  22/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1185 - περί αδειοδότησης ιατρών από ιατρικούς συλλόγους (νεος κ παλιός νόμος)
  22/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1187 - περί διπλής ειδικότητας, πραγματογνωμοσύνης, εκτρώσεων σε ιδ. ιατρειο, διοικητικό εφετείο
  22/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1189 - περι πινακίδας σε ιατρείο ανυπαρκτης ειδικότητας
  22/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1190 - περί αδειοδότησης Κοινωνικού Ιατρείου
  22/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1191 - περί αδειοδότησης λειτουργίας ειδικού χωρου αιμοληψιών
  22/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1195 - περί χορήγησης κοινής άδειας λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς ιδιας ειδικότητας
  22/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1196 - περί χορήγησης κοινής άδειας λειτουργίας σε δύο ή περισσότερους ιατρούς ιδιας ειδικότητας
  22/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1197 - περί ιατρικής διαφήμισης, ιατρικής δεοντολογίας
  22/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1199 - περί συστέγασης μαιευτικού-γυναικολογικού ιατρείου και παιδοοδοντιατρείου
  22/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1203 - περί δραστηριοποίησης ιατρών σε Ιατρικους Συλλόγους, λειτουργιας ιατρειων ή συστεγασης με αλλους ιατρούς
  22/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1170 - επιλογή ιατρού Ιατρικού Συλλόγου όταν τα σύνορα είναι δισδιάκριτα
  17/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1171 - περί ιατρών που ζητούν να έχουν δραστηριότητα σε άλλους Ιατρικούς Συλλόγους
  17/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1172 - περί συνεχών κλήσεων για παροχή υπηρεσιών ιδιωτών από το ΕΣΥ
  17/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1173 - περί συνταγογράφησης ιατρών για τον ΕΟΠΥΥ
  17/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1174 - περί πειθαρχικών διαδικασιών
  17/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1175 - περί διπλού ρόλου (παραγγέλων και εκτελών) ιατρου στο ΕΣΥ
  17/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1179 - περί επαναφοράς σε δράση ιατρού (μετά απο διακοπή)
  17/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1180 - περί εγγραφών-διαγραφών-εισφορών ιατρών, κατόπιν αιτήματος, σε Ιατρικούς Συλλόγους
  17/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1182 - περί πειθαρχικών διαδικασιών
  17/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1169 - περί έκδοσης αθλητικών πιστοποιητικών, εξέτασης αλλοδαπών, επιβολής προστίμου σε ιατρούς
  16/07/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1192 - περί συνταγογράφησης ιατρών ανευ ειδικότητας, γενικης ιατρικής, παλαιών ιατρων με πιστοποιηση γ.ι
 • Σχετικά με τον ορισμό χρονικού περιθωρίου στην Διαφήμιση ιατρών και διαγνωστικών εργαστηρίων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ
  © pis.gr, All Rights reserved.
  powered by GoDigital CMS