ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Νομοθεσία / Γνωμοδοτήσεις
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Γνωμοδοτήσεις
 • Σxετικά με τον ορισμό ειδικής - ξεχωριστής αμοιβής στις άδειες νέων ιατρείων για τους ιατρούς που δεν είναι μέλη του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και οι οποίοι λειτουργούν ιατρεία μία έως δύο φορές την εβδομάδα και εάν είναι στην διακριτική ευχέρεια του
  01/05/2016
 • Σχετικά με «Ιατρικές πράξεις που εκτελούν ιατρικές ειδικότητες»
  01/05/2016
 • Σχετικά με αίτημα Μητρόπολης άδειας λειτουργίας Κοινωνικών Ιατρείων ή Δημοτικών Ιατρείων
  01/05/2016
 • Σχετικά με αίτημα της περιφέρειας για υποβολή προϋπολογισμού, υπολογιστικών φύλλων καθώς επίσης και μπλοκ αποδείξεων συνδρομής των μελών συλλόγου για θεώρηση
  01/05/2016
 • Σχετικά με Γενικούς Ιατρούς Ειδικευομένους και Αγροτικά μέλη Συλλόγου αν είναι υποχρεωμένοι εκτός πρωινού ωραρίου τις καθημερινές, Σαββατο, Κυριακή και Αργίες και εφόσον δεν βρίσκονται σε εφημερία, να παρίστανται σε εκδηλώσεις (αθλητικές, αιμοδοσίας
  01/05/2016
 • Σχετικά με ενέργειες κατόπιν κοινοποιήσεων εγγράφων από την Εισαγγελία για ποινικές διώξεις ιατρών μελών Ιατρικού Συλλόγου
  01/05/2016
 • Σχετικά με έντυπο εργαστηρίου το οποίο διανέμεται σε ασφαλισμένους για δωρεάν εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων
  01/05/2016
 • Σχετικά με θεώρηση γνωματεύσεων για το γνήσιο της υπογραφής των ιατρών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Σύλλογο με υποκατάστημα στο Νομό του
  01/05/2016
 • Σχετικά με καταγγελία ιατρών προς σύλλογο για κοινοποίηση ψευδούς και αναληθούς εγγράφου καθώς και αίτημα άμεσης ακύρωσης του προϋπολογισμού και των εκλογών
  01/05/2016
 • Σχετικά με σε ιατρό που κατέθεσε αίτηση συστέγασης του ιατρείου τουτης, με ήδη αδειοδοτημένο πολυϊατρείο
  01/05/2016
 • Σχετικά με τη διακομιδή διασωληνωμένων ασθενών από Εντατικολόγους κατά τη διάρκεια της Εφημερίας
  01/05/2016
 • Σχετικά με τη λειτουργία μονάδων ΠΦΥ σε μη συνεχόμενους χώρους και συγκεκριμένα τη λειτουργία ιδιωτικού διαγνωστικού εργαστηρίου απεικονίσεων, με νομική μορφή σε δύο μη συνεχόμενους χώρους μέσα στο ίδιο κτίριο
  01/05/2016
 • Σχετικά με τη λειτουργία ιατρείου σε διαμέρισμα, χωρίς να απαιτείται πρώτα να γίνει αλλαγή χρήσης σε επαγγελματική στέγη
  01/05/2016
 • Σχετικά με τη νομιμοποίηση γενικών ιατρών να συνοδεύουν διακομιζόμενο βαρέως πάσχοντα ή διασωληνωμένο ασθενή, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα συνοδείας αναισθησιολόγου ή γενικά εξαιρούνται από ανάλογες διακομιδές
  01/05/2016
 • Σχετικά με τη σύσταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και με τις συμπληρωματικές εκλογές για την αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών που παραιτήθηκαν
  01/05/2016
 • Σχετικά με την αδειοδότηση ιατρείων εναλλακτικής Ιατρικής (ομοιοπαθητική, βελονισμός, χειροπρακτική κτλ).
  01/05/2016
 • Σχετικά με την επίσχεση εργασία ιατρών
  01/05/2016
 • Σχετικά με την μη ύπαρξη ειδικού Ιατρού Εργασίας στα όρια νομού
  01/05/2016
 • Σχετικά με την σύσταση ή συμμετοχή σε Ιατρικές Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας οποιοσδήποτε νομικής μορφής από πανεπιστημιακούς ιατρούς
  01/05/2016
 • Σχετικά με την ύπαρξη νομοθεσίας η οποία να υποχρεώνει τα μέλη των Συλλόγων τα οποία διαιρούν πέραν του ενός ιατρείου εντός ή εκτός νομού να ενημερώνουν τους Συλλόγους για τις ώρες λειτουργίας και φυσικής παρουσίας τους στα ιατρεία τους
  01/05/2016
 • Σχετικά με την υποχρέωση διετούς άσκησης ειδικότητας ως προϋπόθεση για ορισμό επιστημονικά υπευθύνου σε ιατρικές εταιρείες
  01/05/2016
 • Σχετικά με την υποχρέωση ή μη εγγραφής στα μητρώα Ιατρικού Συλλόγου ιατρών - ειδικευόμενων που υπηρετούν σε Γενικό Νοσοκομείο νομού
  01/05/2016
 • Σχετικά με τις αδειοδοτήσεις παλαιών ιατρείων πριν το ΠΔ. 84/2011
  01/05/2016
 • Σχετικά με τις ακριβείς αρμοδιότητες, υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα των ειδικευομενων ιατρών στο ΕΣΥ
  01/05/2016
 • Σχετικά με τις νόμιμες ενέργειες μελών προκειμένου να μην παραγραφούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΠΑΔ (νυν ΕΟΠΥΥ) και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων (ΕΤΑΑ - ΙΚΑ - ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ - ΤΑΥΤΕΚΩ - ΟΑΕΕ κ.α.)
  01/05/2016
 • Σχετικά με τις πινακίδες ιατρείων
  01/05/2016
 • Σχετικά με το αν έχει καταργηθεί ή αν μπορεί να χρησιμοποιείται νόμιμα ακόμα (και υπό ποιες προϋποθέσεις) η "Ιιδιότητα Γενικής Ιατρικής"
  01/05/2016
 • Σχετικά με το αν μπορεί ιατρός του ΕΣΥ που έχει τεθεί σε αργία με δικαστική απόφαση για αμέλεια, από το Υπουργείο Υγείας να εργαστεί ως ιδιώτης ιατρός μέχρι να περατωθεί ο χρόνος της ποινής της αργίας που του έχει επιβληθεί
  01/05/2016
 • Σχετικά με το αν τα καταστήματα κράτησης υπάγονται στις ΥΠΕ από πλευράς Υγειονομικής κάλυψης ή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
  01/05/2016
 • Σχετικά με το άνοιγμα εταιρείας που λειτουργεί Πολυϊατρείο δεύτερου ιατρείου, με τον ίδιο επιστημονικά υπεύθυνο
  01/05/2016
 • Ανά σελίδα
  5 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5
  ΑΙΤΗΣΕΙΣ
  © pis.gr, All Rights reserved.
  powered by GoDigital CMS