ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Νομοθεσία / Γνωμοδοτήσεις
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Γνωμοδοτήσεις
 • Σχετικά με το εάν είναι νόμιμο να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Γενικό Νοσοκομείο ιατροί, ελεύθεροι επαγγελματίες με απόδειξη παροχής υπηρεσιών, λόγω έλλειψης ειδικών ιατρών
  01/05/2016
 • Σχετικά με το νομικό καθεστώς που ισχύει για τα μηχανήματα LASER, που χρησιμοποιούνται από τους γενικούς χειρουργούς
  01/05/2016
 • Σχετικά με το νόμο και τις ιατρικές ειδικότητες που δικαιούνται να χορηγούν πιστοποιητικά υγείας προς τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, ώστε οι πολίτες να μπορούν να εκδώσουν ή να ανανεώσουν άδειες οπλοκατοχής
  01/05/2016
 • Σχετικά με τον ορισμό ετήσιου χρηματικού ποσού για κάθε ιατρό μέλος άλλου Ιατρικού Συλλόγου
  01/05/2016
 • 1367/25.6.2015
  27/07/2015
 • 1368/25.6.2015
  27/07/2015
 • 1369/30.6.2015
  27/07/2015
 • 1370/30.6.2015
  27/07/2015
 • 1371/30.6.2015
  27/07/2015
 • ΓΝΜΔ 1364/19.6.2015
  27/07/2015
 • ΓΝΜΔ 1365/19.6.2015
  27/07/2015
 • ΓΝΜΔ 1366/25.6.2015
  27/07/2015
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1231 - περι εργασιας ιατρών ΕΣΥ στην αλλοδαπή
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1232 - περί εγγραφών σε Ιατρικούς Συλλόγους
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1233 - περί φυσικής παρουσίας επιστημονικά υπευθυνων εργαστηρίων
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1235 - περί συστέγασης ιατρών
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1236 - περί δυνατότητας χειρουργικών πράξεων σε μονάδες ΠΦΥ
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1238 - περί εκδοσης συνταγών απο μη πιστοποιημένους γιατρούς ΕΟΠΥΥ
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1246 - περί συστέγασης ειδικοτήτων ιατρών
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1247 - περί δημιουργίας εκλογικού τμήματος εκτός έδρας Ιατρικού Συλλόγου
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1251 - περί ασκησεως επαγγέλματος και λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  15/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1225 - περί προστασίας της υγείας και της ζωής αθλητών σε ερασιτεχνικά παιχνίδια
  13/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1226- περί καταγγελίας για πλαστογραφια υπογραφής ιατρού
  13/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1227 - περί νόμιμης λειτουργίας Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά απο συνταξιοδοτηση και μετάθεση
  13/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1228 - περί λειτουργίας προέδρου ΔΣ ΙΣ ως πειθαρχικό όργανο, περί παραβόλου καταγγελιών και δικαιώματος αυτεπάγγελτης ενέργειας συλλόγου
  13/01/2014
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1229 - περί εργασίας ιατρού ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτική εταιρεία
  13/01/2014
 • ΓΝΩΜΔΟΤΗΣΗ 1220 - περί συστέγασης ιατρού ειδικότητας και εταιρείας ΕΠΕ που παρέχει υπηρεσίες ΠΦΥ
  08/11/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1221 - περί παραβόλου καταγγελιών (50 ευρώ)
  08/11/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1218 - περί αδειας λειτουργίας ιατρειου
  01/10/2013
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 1217 - περι ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
  24/09/2013
 • Ανά σελίδα
  5 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5
  ΑΙΤΗΣΕΙΣ
  © pis.gr, All Rights reserved.
  powered by GoDigital CMS