ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Εκπαιδευτικά μαθήματα Εμβρυομητρικής
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Ημερομηνία έναρξης 08/09/2017
Χρόνος 08-09/09/2017
Τόπος Filoxenia Hotel Καλαμάτα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής
Πληροφορίες MDcongress τηλ. 2106074200 & www,mdcongress.gr
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS