ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Ινστιτούτο Ερευνών / Επιτροπή Δεοντολογίας
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Πρόεδρος Σουμαλεύρης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος Καραδέδος Αναστάσιος
   

 
   

Μέλη
 

Πανοηλίας Ευάγγελος
Πασακιώτου - Μπιντούδη Μαρίλυ
Πολίτου - Μαλεβίτη Νικολέττα
Πινακας Βασίλειος
Λαζαρίδης Πέτρος
 
 
 
 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS