ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Ετήσια Επιστημονική Διημερίδα της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κεντρικής Ελλάδος
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 14 - 15 Οκτωβρίου 2017
Τόπος: Olympus Terra Boutique Hotel , Λάρισα
Διοργανωτής: Οφθαλμολογική Εταιρεία Κεντρικής Ελλάδος
Πληροφορίες: www.oeke.gr
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS