ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Ημερίδα
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 09 Δεκεμβρίου 2017
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο
Διοργανωτής: Ομάδα Μητρικού Θηλασμού & Νοσηλευτική Διεύθυνση ΜΗΤΕΡΑ
Πληροφορίες: Γραμματεία Ημερίδας: Synthesis PCO: 210 9609400
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS