ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας (22η Σειρά)
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Ημερομηνία έναρξης 07/12/2017
Χρόνος 10/12/2017
Τόπος Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία - ΕΠΕΡΕ
Πληροφορίες Global Events ΕΠΕ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS