ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ρευματολογίας_22η Σειρά
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 7 - 10 Δεκεμβρίου 2017
Τόπος: Θεσσαλονίκη Makedonia Palace
Διοργανωτής: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία & Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος
Πληροφορίες: GLOBAL EVENTS ΕΠΕ, Πληροφορίες : www.globalevents.gr,Τηλέφωνο: 2310-247734, 2310-247743 Email: info@globalevents.gr
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS