ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Νεότερα Δεδομένα στην Υπογονιμότητα και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 14 - 16 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Γονιμότητας και Στειρότητας
Πληροφορίες: CONFERRE SA, 2651068610, info@conferre.gr
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS