ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Νομοθεσία / Νόμοι - Υπ. Αποφάσεις- Εγκύκλιοι
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Νόμοι - Υπ. Αποφάσεις- Εγκύκλιοι
 • Επικύρωση αρχαιρεσιών Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου της 22ας Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών και Εξελεγκτικής Επιτροπής
  02/07/2019
 • ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Γ5α/Γ.Π. οικ.24768-ΦΕΚ 1373 Β/22-4-2019: Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων & προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρ. επαγγέλματος, καθώς και τίτλου ιατρ. ειδικότητας
  31/05/2019
 • ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Μη επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ΑΠΣΙ του ΠΙΣ
  25/04/2019 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Μη επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ΑΠΣΙ του ΠΙΣ
 • Ν.4600/2019_ΦΕΚ 43Α/9-3-2019
  15/03/2019
 • Οι διατάξεις του ν. 4600/2019 ( ΦΕΚ 43 Α) αρμοδιότητας της Δ/νσης Ιατρών, λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας
  15/03/2019
 • ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:Γ5α/Γ.Π.οικ.64845_ΦΕΚ Β΄3958/12.9.2018_ιατρική εξειδίκευση
  12/11/2018
 • Νόμος 4565/18- Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς Ωνάσειου με το Ελληνικό Δημόσιο και λοιπές διατάξεις
  05/10/2018
 • ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.
  24/01/2018
 • Νόμος 4512/18- Ιατρική Νομοθεσία (άρθρα 271 έως 342)
  18/01/2018
 • ΚΥΑ- Επιβολή παραβόλων υπέρ Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για τη χορήγηση βεβαιώσεων και τίτλων ειδικότητας ιατρών και οδοντιάτρων
  16/12/2017
 • Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
  09/11/2017
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- Εγκύκλιος για την εποχική γρίπη 2017-18
  28/09/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- Οργάνωση και Ανάπτυξη Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων
  26/09/2017
 • Ν. 4489_ΦΕΚ 140 Α/21-9-17_Άρθρο 46_ Παράταση θητείας Οργάνων Διοίκησης των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
  21/09/2017
 • Διόρθωση σφάλματος στο ν. 4486/2017 (παράβολο για Ιδιωτικές ΜΗΝ)
  14/09/2017
 • Χορήγηση πιστοποιητικού της εξειδίκευσης της Κλινικής Μικροβιολογίας, χωρίς εξετάσεις
  14/09/2017
 • ΕΟΠΥΥ- Εγκύκλιος με συνταγογραφικές οδηγίες
  13/09/2017
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- Τροποποίηση διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας
  24/08/2017
 • ΕΟΦ: Εγκύκλιος για τις επιστημονικές εκδηλώσεις
  20/08/2017
 • ΕΟΠΥΥ- Οδηγίες σχετικά με τη συνταγογράφηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής
  04/08/2017
 • ΕΟΠΥΥ- Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη συνταγογράφηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής
  04/08/2017
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- καθιέρωση έγγραφης συναίνεσης της μητέρας για τη χορήγηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος στα νεογνά εντός των νοσοκομείων και μαιευτηρίων.
  27/07/2017
 • ΕΟΠΥΥ- Οδηγίες σχετικά με τη συνταγογράφιση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής ∆διατροφής
  20/07/2017
 • ΕΟΠΥΥ- σχετικά με δίμηνες συνταγές
  17/06/2017
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ- Διατάξεις για παράλληλη ασφάλιση
  16/06/2017
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ- Διακοπή λειτουργίας αιμοληπτηρίων
  16/06/2017
 • Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών"
  15/06/2017
 • Η αρμοδιότητα χορήγησης αναστολής, ανάκλησης και ακύρωσης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος και τίτλου ειδικότητας Ιατρών διατηρείται στις Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας μέχρι νεωτέρας
  01/06/2017
 • Ν.4472/2017-ΦΕΚ 74Α/2017 - Άρθρο 85 - Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ
  19/05/2017
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- Συμπληρωματικές οδηγίες για το άρθρο 36 του νόμου 4387/2016
  12/05/2017
 • Ανά σελίδα
  3 σελίδες: 1, 2, 3
  ΑΙΤΗΣΕΙΣ
  © pis.gr, All Rights reserved.
  powered by GoDigital CMS