ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Νομοθεσία / Νόμοι - Υπ. Αποφάσεις- Εγκύκλιοι
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Νόμοι - Υπ. Αποφάσεις- Εγκύκλιοι
 • ΕΟΦ: Εγκύκλιος για τις επιστημονικές εκδηλώσεις
  20/08/2017
 • ΕΟΠΥΥ- Οδηγίες σχετικά με τη συνταγογράφηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής
  04/08/2017
 • ΕΟΠΥΥ- Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη συνταγογράφηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής
  04/08/2017
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- καθιέρωση έγγραφης συναίνεσης της μητέρας για τη χορήγηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος στα νεογνά εντός των νοσοκομείων και μαιευτηρίων.
  27/07/2017
 • ΕΟΠΥΥ- Οδηγίες σχετικά με τη συνταγογράφιση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής ∆διατροφής
  20/07/2017
 • ΕΟΠΥΥ- σχετικά με δίμηνες συνταγές
  17/06/2017
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ- Διατάξεις για παράλληλη ασφάλιση
  16/06/2017
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ- Διακοπή λειτουργίας αιμοληπτηρίων
  16/06/2017
 • Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών"
  15/06/2017
 • Η αρμοδιότητα χορήγησης αναστολής, ανάκλησης και ακύρωσης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος και τίτλου ειδικότητας Ιατρών διατηρείται στις Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας μέχρι νεωτέρας
  01/06/2017
 • Ν.4472/2017-ΦΕΚ 74Α/2017 - ’ρθρο 85 - Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ
  19/05/2017
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- Συμπληρωματικές οδηγίες για το άρθρο 36 του νόμου 4387/2016
  12/05/2017
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016
  11/05/2017
 • Ορισμός εκπροσώπων του ΠΙΣ στο ΔΣ του ΕΚΑΒ
  11/05/2017
 • ΦΕΚ 1445/2017- Υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών των γιατρών ελεύθερων επαγγελματιών με κάρτα
  28/04/2017
 • Νόμος 4461/2017 - Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις
  01/04/2017
 • Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους
  31/03/2017
 • ΠΔ 415/1994- Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας
  27/03/2017
 • Λειτουργία ιδ. κλινικής σε κτίριο αυτοτελές και ανεξάρτητο
  16/03/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 • Παράταση εκλογών στους Ιατρικούς Συλλόγους κατά 6 μηνες
  16/02/2017
 • ΕΟΠΥΥ -Απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη
  05/09/2016
 • Καθορισμός Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας προβλη΅ατικών και άγονων περιοχών, για την παροχή οικονο΅ικών κινήτρων σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου
  29/06/2016 Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβλη΅ατικών και άγονων περιοχών, για την παροχή οικονο΅ικών κινήτρων σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου
 • Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής.
  21/06/2016 Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής.
 • Διευκρινίσεις σχετικά με βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής
  18/06/2016 Διευκρινίσεις σχετικά με βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής
 • Τροποποίηση της εγκυκλίου σχετικά με την συγκρότηση των συμβουλίων προσλήψεων-κρίσεων
  18/06/2016 Τροποποίηση της εγκυκλίου σχετικά με την συγκρότηση των συμβουλίων προσλήψεων-κρίσεων
 • Διευκρινίσεις σχετικά με την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας
  04/06/2016
 • Ορισμός μελών του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών Ε.Σ.Υ.
  01/06/2016
 • Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών
  17/05/2016 Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών
 • Υπ. Αποφάσεις με αντικείμενο: α)Διαδικασία και όροι μετακίνησης και απόσπασης ιατρικού προσωπικού και β)Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών
  11/04/2016
 • ΦΕΚ 270/2014 - Ίδρυση Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών ΠΙΣ (’ρθρο 61)
  24/12/2014
 • Ανά σελίδα
  2 σελίδες: 1, 2
  © pis.gr, All Rights reserved.
  powered by GoDigital CMS