ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Νομοθεσία / Νόμοι - Υπ. Αποφάσεις- Εγκύκλιοι
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Νόμοι - Υπ. Αποφάσεις- Εγκύκλιοι
 • Ορισμός εκπροσώπων του ΠΙΣ στο ΔΣ του ΕΚΑΒ
  11/05/2017
 • ΦΕΚ 1445/2017- Υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών των γιατρών ελεύθερων επαγγελματιών με κάρτα
  28/04/2017
 • Νόμος 4461/2017 - Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις
  01/04/2017
 • Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους
  31/03/2017
 • ΠΔ 415/1994- Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας
  27/03/2017
 • Λειτουργία ιδ. κλινικής σε κτίριο αυτοτελές και ανεξάρτητο
  16/03/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 • Παράταση εκλογών στους Ιατρικούς Συλλόγους κατά 6 μηνες
  16/02/2017
 • ΕΟΠΥΥ -Απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη
  05/09/2016
 • Καθορισμός Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας προβλη΅ατικών και άγονων περιοχών, για την παροχή οικονο΅ικών κινήτρων σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου
  29/06/2016 Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβλη΅ατικών και άγονων περιοχών, για την παροχή οικονο΅ικών κινήτρων σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου
 • Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής.
  21/06/2016 Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής.
 • Διευκρινίσεις σχετικά με βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής
  18/06/2016 Διευκρινίσεις σχετικά με βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής
 • Τροποποίηση της εγκυκλίου σχετικά με την συγκρότηση των συμβουλίων προσλήψεων-κρίσεων
  18/06/2016 Τροποποίηση της εγκυκλίου σχετικά με την συγκρότηση των συμβουλίων προσλήψεων-κρίσεων
 • Διευκρινίσεις σχετικά με την διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων στο δημόσιο σύστημα υγείας
  04/06/2016
 • Ορισμός μελών του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών Ε.Σ.Υ.
  01/06/2016
 • Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών
  17/05/2016 Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών
 • Υπ. Αποφάσεις με αντικείμενο: α)Διαδικασία και όροι μετακίνησης και απόσπασης ιατρικού προσωπικού και β)Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών
  11/04/2016
 • ΦΕΚ 270/2014 - Ίδρυση Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών ΠΙΣ (’ρθρο 61)
  24/12/2014
 • Eγγραφο Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το Επίδομα Βιβλιοθήκης
  24/11/2014
 • Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις»
  19/11/2014
 • Υπουργείο Πολιτισμού: Ερώτημα προς τον Π.Ι.Σ σχετικά με τις ισοτιμίες των ιατρικών πιστοποιητικών
  25/07/2014
 • ΦΕΚ 145/2014 - Μεταμοσχεύσεις - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
  11/07/2014
 • Ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων
  24/02/2014
 • Σχετικά με τη διάθεση συνταγολογίων από τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ
  24/02/2014
 • Tροποποιήσεις στην τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων
  03/01/2014
 • Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΦΕΚ 78 Α/25.5.2010) σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
  02/10/2013
 • Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία
  21/08/2013
 • Π.Δ. 38 - Φ.Ε.Κ. Α΄78/25.5.2010: Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 7/9/2005, σχτικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
  22/12/2011
 • ΦΕΚ 176Α/2005 - Ιατρική Δημόσιας Υγείας (’ρθρο 21)
  11/07/2005
 • ΦΕΚ 304/2003 - Στοματική & Γναθοπροσωπική Χειρουργική (’ρθρο 29)
  24/12/2003
 • ΦΕΚ 162Α/1998 - ΠΔ204 Καθιέρωση της Ιατρικής Ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας
  15/07/1998
 • Ανά σελίδα
  3 σελίδες: 1, 2, 3
  ΑΙΤΗΣΕΙΣ
  © pis.gr, All Rights reserved.
  powered by GoDigital CMS