ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Νομοθεσία / Νόμοι - Υπ. Αποφάσεις- Εγκύκλιοι / ΠΔ 415/1994- Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
images/site/100/1520_large/pd_415.pdf
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS