ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες – Κολποσκόπηση – Ιστολογία & Περαιτέρω Διαχείριση – Παρουσίαση Περιστατικών
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Ημερομηνία έναρξης09/11/2018
Χρόνος09-11/11/2018
ΤόποςDu Lac, Ιωάννινα
ΔιοργανωτήςΕλληνική Ομάδα Μελετών Παθολογίας Τραχήλου
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS