ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Παρουσίαση περιστατικών & λήψη κλινικών αποφάσεων
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 14 - 16 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Epirus Palace, Ιωάννινα
Διοργανωτής: Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου
Πληροφορίες: CONFERRE SA, 2651068610, info@conferre.gr
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS