ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Μοριοδοτήσεις  / Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Η Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (ΣΙΕ) αποτελεί μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του γιατρού διότι κατοχυρώνει την ποιότητα των παρεχομένων προς την κοινωνία υπηρεσιών και διαφυλάσσει το κύρος του ιατρικού επαγγέλματος. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σϋλλογος ως ο Εθνικός Ιατρικός Σύλλογος της χώρας κι έχοντας υπογράψει τη σχετική σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (UEMS) χορηγεί μόρια στις επιστημονικές εκδηλώσεις Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης της χώρας και είναι αρωγός και συμπαραστάτης κάθε προσπάθειας προς αυτή την  κατεύθυνση.Τεύχος 2016

     

© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS