ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Ινστιτούτο Ερευνών / Τομείς / Τομέας Θ - Τομέας ψυχικής υγείας
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Θ. Τομέας ψυχικής υγείας
Ο τομέας έχει ως αντικείμενο την εξέταση και προαγωγή ζητημάτων ψυχικής υγείας, με σκοπό την υποβολή προτάσεων προς την πολιτεία για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού και των ήδη πασχόντων.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS