ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Ινστιτούτο Ερευνών / Τομείς / Τομέας Ι - Τομέας ηλεκτρονικής υγείας
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Ι. Τομέας ηλεκτρονικής υγείας
Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των ζητημάτων που αφορούν σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, τηλεϊατρική, ηλεκτρονική κάρτα υγείας, μηχανοργάνωση και διασύνδεση υπηρεσιών υγείας κλπ.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS