ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Ινστιτούτο Ερευνών / Τομείς / Τομέας ΙΑ - Τομέας Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
ΙΑ. Τομέας Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Έχει ως αντικείμενο τις ανάγκες επικοινωνίας του Ινστιτούτου.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS