ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Ινστιτούτο Ερευνών / Τομείς / Τομέας ΙΒ - Τομέας Ευρωπαϊκός
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
ΙΒ. Τομέας Ευρωπαϊκός
Έχει ως σκοπό την υποβολή προτάσεων των ομάδων εργασίας στις εκπροσωπήσεις του ΠΙΣ σε διεθνείς ιατρικές οργανώσεις, όπως WMA, CPME, UEMS, EACCME, CEOM, AEMH, EJD κλπ.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS