ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Ινστιτούτο Ερευνών / Τομείς / Τομέας ΙΔ - Περιβάλλοντος
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
ΙΔ. Τομέας περιβάλλοντος
Έχει ως αντικείμενο την προστασία της υγείας των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού από περιβαλλοντικούς παράγοντες, από έκθεση σε λύματα, στερεά ή υγρά, ή επικίνδυνες ουσίες και εν γένει περιβαλλοντολογικούς κινδύνους.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS