ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Ινστιτούτο Ερευνών / Τομείς / Τομέας ΣΤ - Τομέας εμβολιασμών και μητρικού θηλασμού.
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
ΣΤ. Τομέας εμβολιασμών και μητρικού θηλασμού.
Έχει ως αντικείμενο την έρευνα και προαγωγή του εμβολιασμού στον πληθυσμό, καθώς και την προαγωγή του μητρικού θηλασμού, την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS