ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / 10o Εκπαιδευτικό σχολείο ΕΝΕ
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 25 - 26 Ιανουαρίου 2019
Τόπος: Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
Πληροφορίες: Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS