ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 18 -20 Μαΐου 2018
Τόπος: Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιωάννινα
Διοργανωτής: Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος κατά της Επιληψίας (Π.Ε.Σ.Ε.)
Πληροφορίες: www.epilepsycongress.gr
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS