ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 17 - 19 Νοεμβρίου 2017
Τόπος: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων
Πληροφορίες: Diaskepsis, τηλ: 2310276012, www.diaskepsis.gr
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS