ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 13 - 15 Οκτωβρίου 2017 
Τόπος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
Πληροφορίες: MDcongress, τηλ. 2106074200, e-mail: md@mdcongress.gr website: www.19perinatal.mdcongress.gr
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS