ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / 1o Διαπανεπιστημιακό Θεωρητικό & Πρακτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 14 - 16 Σεπτεμβρίου 2018
Τόπος: 14/9: Θεωρητικό Σεμινάριο, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» | 15 & 16/9: Πρακτικό Σεμινάριο, Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ELPEN (περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων)
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης σε συνεργασία με την Α´ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α. & Α´ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. & Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ELPEN
Πληροφορίες: 2106074240, md@mdcongress.gr, www.mdcongress.gr
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS