ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / 20ο Συνέδριο της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας & 10ο Σεμινάριο Νοσηλευτικής
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 20-22/4/2018
Τόπος: Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα
Διοργανωτής: Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρας (ΙΧΕΚ)
Πληροφορίες: Website ΙΧΕΚ: http://www.ixek.gr/
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS