ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / 27ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο 251 Γ.Ν.Α.
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 22 - 23 Φεβρουαρίου 2018
Τόπος: Αμφιθέατρο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Διοργανωτής: Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Στρατιωτικής Εντατικής Ιατρικής ''Ο Χείρων''
Πληροφορίες: ICB Innovative Conventions Bureau - www.icb.gr - τηλ. 210 4122250 - email: info@icb.gr
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS