ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Σεξολογίας
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 23 - 25 Φεβρουαρίου 2018
Τόπος: Αμφιθέατρο Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής
Διοργανωτής: Προαγωγή της Γνώσης στις Ψυχικές Διαταραχές ΑμΚΕ
Πληροφορίες: www.psychosexuality2018.gr, Γραμματεία: Easy Travel, τηλ. 2103601502, 2103625572
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS