ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / 50η Ετήσια Θεραπευτική Ενημέρωση
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Χρόνος: 22 - 23 Απριλίου 2017

Τόπος
: Αίθουσα Θεάτρου Κολλεγίου Αθηνών 

Διοργανωτής
: Ελληνικό Κολλέγιο Παιδιάτρων

Πληροφορίες
: Free Spirit, 210-6048260, Lparissi@free-spirit.gr
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS