ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / 7ο Σεμινάριο Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 20 Ιανουαρίου 2018, 8πμ έως 21 Ιανουαρίου 2018 2μμ
Τόπος: Μικρό Αμφιθέατρο Αρεταίειου Νοσοκομείου
Διοργανωτής: ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α. - Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας
Πληροφορίες: www.grpalliative.gr, info@grpalliative.gr, Tηλ. 210 6457878,
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS