ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Ημερομηνία έναρξης 15/09/2017
Χρόνος 15-16/9/2017
Τόπος Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας
Πληροφορίες MDcongress, τηλ. 2106074200, md@mdcongress.gr, www.mdcongress.gr
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS