ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής HPV Εταιρείας: HPV-λοίμωξη και σχετιζόμενες παθήσεις
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Ημερομηνία έναρξης 23/02/2018
Χρόνος 23-25/2/2018, 3 μέρες
Τόπος Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV)
Πληροφορίες MDcongress τηλ. 2106074200 & www.8hpv.mdcongress.gr
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS