ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / EUROSON SCHOOL 2019
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 18 - 19 Ιανουαρίου 2019
Τόπος: Crowne Plaza, Αθήνα
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Εφαρμογής Υπερήχων στην Ιατρική & Βιολογία
Πληροφορίες: 2106074240, md@mdcongress.gr, www.euroson2019.mdcongress.gr
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS