ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / Joint meeting of the Hellenic Society for the Study of Bone Metabolism and the Dutch Society for Calcium and Bone Metabolism
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
Ημερομηνία έναρξης10/10/2019
ΧρόνοςOctober 10th-12th 2019, Greece
ΤόποςMegaron Athens International Conference Centre, Athens
ΔιοργανωτήςHellenic Society for the Study of Bone Metabolism
Πληροφορίες www.globalevents.gr, info@globalevents.gr
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS