ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Δράσεις / ΠΙΣ προς Συλλόγους / Eνημερωτική επιστολή προς Αν. Υπουργό Υγείας Α. Ξανθό σχετικά με έγγραφο του ΙΣΘ
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
 
 
 
 
 
                                                                                                Αθήνα 19.5.2015
Προς τον                                                                                ΑΠ:1229
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
κ. Ανδρέα Ξανθό
Αριστοτέλους 17
101 87 ΕΝΤΑΥΘΑ
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σχετικά με το υπ΄αριθμ.πρωτ. 2374/Γ/14.5.2015 έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι βάσει της ισχύουσας Ιατρικής Νομοθεσίας (Β.Δ. 11.10/7.11.1957) περί Ιατρικών Συλλόγων, στο άρθρο 12 ρητά αναφέρεται ότι «οι Ιατρικοί Σύλλογοι αλληλογραφούν απ’ ευθείας προς όλας τας τοπικάς Αρχάς και τους ιδιώτας, προς δε τας κεντρικάς Αρχάς, μόνον μέσω του Π.Ι.Σ. όταν πρόκειται περί γενικής φύσεως ζητημάτων».
Όσον αφορά το περιεχόμενο του παραπάνω εγγράφου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, το οποίο κατά παράβαση  της Ιατρικής Νομοθεσίας, σας εστάλη για θέμα που αφορά τον Π.Ι.Σ., γνωρίζετε ότι ο Π.Ι.Σ., έχει δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή και έχει αποστείλει τον σχετικό φάκελο με τις προτάσεις του προς το Υπουργείο, για τις αναγκαίες Υπουργικές αποφάσεις και για τη μετακίνηση προσωπικού- προς υλοποίηση του άρθρου 35 του Ν. 4025/2011.
Η καθυστέρηση λοιπόν δεν οφείλεται στον Π.Ι.Σ., ο οποίος  επιζητεί να προχωρήσουν άμεσα οι σχετικές αποφάσεις, προκειμένου να εφαρμοστεί ο σχετικός Νόμος. Ο όγκος των αιτήσεων για λήψη της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος και τίτλου ειδικότητας, είναι πάρα πολύ μεγάλος (5.000 περίπου) ετησίως και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πλήρως προετοιμασμένοι, Πολιτεία και Π.Ι.Σ., για την ομαλή μεταφορά από όλες τις Περιφέρειες της χώρας των αρμοδιοτήτων αυτών.
 
Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
ΜΙΧΑΗΛ Π.ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΒΑΡΝΑΒΑΣ
Κοινοποίηση:
Ιατρικούς Συλλόγους
Περισσότερες επιλογές
  • Αποφάσεις ΔΣ
  • ΠΙΣ προς Συλλόγους
  • ΑΙΤΗΣΕΙΣ
    © pis.gr, All Rights reserved.
    powered by GoDigital CMS