ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Δράσεις / ΠΙΣ προς Συλλόγους / Επιστολή προς Γενική Γραμματέα Δημοσιων Εσόδων σχετική με ΔΕΑΦΑ 1064795 ΕΞ 2015/11 Μαϊου
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Αθήνα 19.5.2015
Προς το                                                                                               ΑΠ: 1228
Υπουργείο Οικονομικών,
Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
κ. Αικατερίνη Σαββαϊδου
Γεν.Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης
Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
Τμήμα Α΄
Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΕΝΤΑΥΘΑ
 
Αξιότιμη κυρία Γενικέ,
Λάβαμε γνώση του υπ΄αριθμ.πρωτ. ΔΕΑΦΑ 1064795 ΕΞ 2015/11 Μαϊου 2015 εγγράφου σας. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ως Ανώτατος Θεσμικός Σύμβουλος της Πολιτείας,  για θέματα υγείας,  συμφωνεί με τις θέσεις της ΟΕΝΓΕ, τις οποίες σας διαβίβασε με το σχετικό έγγραφό της, της 18ης Μαΐου 2015.
Για το Δ.Σ. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν.Γραμματέας
 
 
ΜΙΧΑΗΛ Π.ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΒΑΡΝΑΒΑΣ
 
 
Περισσότερες επιλογές
  • Αποφάσεις ΔΣ
  • ΠΙΣ προς Συλλόγους
  • ΑΙΤΗΣΕΙΣ
    © pis.gr, All Rights reserved.
    powered by GoDigital CMS