ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Νομοθεσία / Νόμοι - Υπ. Αποφάσεις- Εγκύκλιοι / Ν.4472/2017-ΦΕΚ 74Α/2017 - Άρθρο 85 - Αδειοδότηση, διοικητική εποπτεία και έλεγχος λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
images/site/100/1682_large/n_4472_2017-fek_74a_19-5-2017_adeiodothsh_forevn_pfy.pdf
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS