ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Νομοθεσία / Γνωμοδοτήσεις  / ΓΝΔ 1504- Έχουν δικαίωμα ψήφου οι ιατροί που είναι σε διακανονισμό για χρέη προς τον Ιατρικό Σύλλογο;
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
images/site/100/1613_large/gnvmodothsh_1504._ervthma_is_kalymnoy.pdf
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS