ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Νομοθεσία / Γνωμοδοτήσεις  / ΓΝΔ 1506- Έχουν δικαίωμα οι Ιατρκοί Σύλλογοι να ασκούν τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους σε φορείς ΠΦΥ;
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
images/site/100/1614_large/gnvmodothsh_1506._ervthma_is_flvrinas.pdf
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS