ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Νομοθεσία / Γνωμοδοτήσεις  / ΓΜΔ 1448- Είναι ο ΠΙΣ και οι Ιατρικοί Σύλλογοι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων;
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS