ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 18 - 20 Απριλίου 2019
Τόπος: Makedonia Palace Hotel, Θεσσαλονίκη
Διοργανωτής: Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης
Πληροφορίες: PRAXICON Τηλ. 2310 460 682, 2310 460 652 info@praxicon.gr, www.praxicon.gr
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS