ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 5 - 7 Απριλίου 2019
Τόπος: Limneon Hotel Kastoria
Διοργανωτής: Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος
Πληροφορίες: wwe.mideast.gr
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS