ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / 9o Πανελλήνιο συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 21 - 23 Φεβρουαρίου 2019
Τόπος: Αθήνα, Royal Olympic Hotel
Διοργανωτής: Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία
Πληροφορίες: ASCENT, τηλ. 2107213225, www.ascentltd.gr
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS