ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Επικαιρότητα / Επιστημονικές Εκδηλώσεις / HOT SPOTS στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας

Χρόνος: 1 - 2 Μαρτίου 2019
Τόπος: Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα
Διοργανωτής: ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚO TMHMA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Πληροφορίες: http://www.conferre.gr/event-detail.aspx?event=446
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS
Array