ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Επικοινωνία
Ευρωπαϊκά - Διεθνή / Κοινή επιστολή ευρωπαϊκών Οργανώσεων προς τον Τούρκο Πρόεδρο_Στήριξη μελών της ηγεσίας του εθνικού Συλλόγου της Τουρκίας
Αποστολή σελίδας  Εκτύπωση σελίδας


Κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς τις αρχές της Τουρκίας από διεθνείς οργανώσεις: Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος (WMA), Ιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (PHR), Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ιατρικών Συλλόγων (EFMA), Διεθνές Συμβούλιο για την Αποκατάσταση των Θυμάτων Βασανιστηρίων (IRCT), Μόνιμη Επιτροπή των Ευρωπαίων Ιατρών (CPME)ΑΙΤΗΣΕΙΣ
© pis.gr, All Rights reserved.
powered by GoDigital CMS